22
مرداد

مدیریت و کنترل سطوح دسترسی در بیمارستان ها

امروزه در بیمارستان ها با توجه به صرف هزینه های بسیار زیاد جهت تامین تجهیزات تخصصی و داروها و همچنین حضور دائمی بیماران و افراد عمومی به عنوان بازدید (ملاقات) کننده، همواره نیاز به حضور افراد مختلف جهت کنترل تردد افراد، بیماران ، کادر پزشکی و پرسنلی در بیمارستان ها بوده است.
اجرای سیستم کنترل تردد و مدیریت سطوح دسترسی در بیمارستان ها منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران، ارتقای سطح کیفی بیمارستان و همچنین افزایش امنیت در بیمارستان ها و مراکز درمانی می گردد.
در بیمارستان ها ، کلیه نقاط حساس کنترلی ، اعم از درب های اصلی ورودی ، درب های ورودی خودرویی، درب های اتاق عمل، ورودی بخش ها ، کلینیک ها و درمانگاه ها ، آزمایشگاه ها و فضاهای تمیز، بخش های اداری و مالی ، اتاق های تاسیسات، سرورها، انبار دارو و تجهیزات پزشکی و … که مدیریت و کنترل تردد در آن ضروری است ، شناسایی شده و سناریوی مختص آن بیمارستان روی کلیه نقاط برنامه ریزی می گردد.
مزیت های مدیریت و کنترل سطوح دسترسی در فضاهای مختلف بیمارستان:

1. ورودی پارکینگ های اختصاصی:
– ایجاد امنیت در پارکینگ های اختصاصی
– افزایش سرعت تردد در خودروهای اورژانس
– تعریف شیفت برای هر خودرو جهت تردد

2. پذیرش و صدور کارت تردد:
– صدور مجوز برای افراد در زمان پذیرش بر روی کارت و یا مچ بند

3. آسانسورها:
– کنترل دسترسی افراد به طبقات مختلف توسط کارت
– تعیین سطوح دسترسی مختلف جهت استفاده از طبقات مجاز

4. درب پله فرار:
– نیاز به ارائه کارت برای دسترسی از راهرو به طبقات
– رعایت تمامی استاندارهای آتش نشانی و مقاومت در برابر حریق

5. درب های اتوماتیک:
– مدیریت تردد افراد به بخش های مختلف
– شیفت بندی افراد جهت دسترسی

6. فضاهای استریل و اتاق های تمیز:
– استفاده از پوشش آنتی باکتریال برای از بین بردن میکروب ها از روی دستگیره ها

7. اتاق های عمل و بخش های مراقبت های ویژه:
– امکان خواندن کارت ها تا فاصله 7 متری توسط کارت خوان برد بلند
– عدم نیاز به نشان دادن کارت ازنزدیک جهت باز شدن درب

8. فضاهای اداری:
– تعریف سطح دسترسی پرسنل به هر یک از فضاها
– شیفت بندی پرسنل جهت دسترسی در روزهای خاص

9. انبارها و درب های خاص:
– امکان استفاده بصورت آنلاین Wireless
– یکپارچه با نرم افزار

10. کمدهای پرسنلی و قفسه مربوط به داروها:
– کاملا یکپارچه با نرم افزار
– مناسب برای کمدهای پرسنل و بیماران

11. رک سرور:
– امنیت اطلاعات و مدیریت دسترسی به سرورها
– تعریف شیفت برای کارشناسان شبکه

لازم به ذکر است که عدم استفاده از سیستم های مذکور، می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، تاثیر زیادی در خسارات مالی به بیمارستان ها داشته باشد.
آماری از چند بیمارستان که به دلیل عدم استفاده از سیستم کنترل سطوح دسترسی دچار زیان های مالی شده اند:

● سرقت در بیمارستان های ایتالیا طی سال های 2006 الی 2013 که از هر 10 بیمارستان یک بیمارستان به ارزش 220،000 یورو مورد سرقت قرار گرفته است.
● سرقت داروهای یک بیمارستان در لندن ( بیمارستان Northwest ) بین سال های 2011-2010 با ارزش بیش از £220,000 .
● سرقت داروهای یک بیمارستان در تورنتو به ارزش £1.200.000
● سرقت اطلاعات یک بیمارستان در Brighton انگلستان و خسارت 375،000 پوندی به این بیمارستان.
● گزارش 15 سرقت در هر روز از بیماران بستری در بیمارستان های انگلستان.