10
مهر

آیا اگر ساختمان مجهز به سیستم های اعلام و اطفاء حریق بود؛ جان علی لندی و ساکنین به خطر می افتاد؟

“علی لندی نوجوان 15 ساله، قهرمان ایذه‌ای استان خوزستان است. عصر روز 18 شهریور، علی لندی در حالی که به خانه «خاله اش» رفته بود متوجه فریاد های زن...

ادامه مطلب