24
مهر

لزوم سرویس و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق

سرویس و نگهداری پیشگیرانه “Preventive Maintenance”  یا به اختصار PM به فرآیند نگهداری گفته می شود که به صورت مرتب انجام شده و هدف آن کاهش احتمال رخداد خرابی...

ادامه مطلب