23
مرداد

چگونه خدمات سرویس و نگهداری در شرایط کرونایی انجام می شود؟

همانطور که می دانید کرونا چند وقتی است که باعث مرگ و میر انسان های کل دنیا شده است و به صورت یک اپیدمی بزرگ در تمام سطح جهان...

ادامه مطلب