23
مرداد

آتش سوزی پتروشیمی بوعلی

امروزه یکی از صنایع استراتژیک در هر کشور، صنعت پتروشیمی می باشد. این صنعت بدلیل طیف وسیع از محصولات، دارای شرایط بسیار خاص بوده و نگهداری از هر یک...

ادامه مطلب