شیر کاهش فشار AG7000 و AG7200

توضیحات

شیر کاهش فشار به صورت اختصاصی جهت سیستم های اطفاء آبی طراحی شده است. هر دو مدل AG7000 و AG7200 فشار بیش از حد ناشی از موج زیاد یا تغییر دما را در سیستم کنترل و برطرف می کنند که بر اساس الزامات استاندارد NFPA-13 اشاره به نصب یک شیر کاهش فشار Pressure Releife Velve در پایین دست همه شیرهای فشار شکن Pressure Reducing Valve و سیستمهای شبکه ای (Grided) دارد. بدنه هر دو مدل از جنس برنز می باشد.

مشخصات

MODEL AG 7000 AG 7200

STANDARD CONNECTION AG 7000: Inlet and outlet ½” AG 7200: Inlet and outlet ¾”

PRESSURE RATING AG 7000: 175 psi (available 165 psi, 185 psi, 195 psi, 205 psi, 225 psi and 250 psi) AG 7200: 175 psi (12 bar)

MATERIAL Bronze body with stainless steel spring

استانداردها و تاییدیه ها

UL