محفظه Retarding Chamber مدل H

توضیحات

محفظه Retarding Chamber مدل H از لوازم جانبی سیستم اطفاء حریق آبی بوده و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که از زنگ آبی یا Pressure Switch در شیر تر (Wet Alarm valve) استفاده شده باشد. (این وسیله به منظور جذب جریانات ضعیف آب در سیستم لوله کشی نصب می گردد)

مشخصات

Model H

Water working pressure rating 175 psi (12 bar) 300 psi (21 bar)

Factory tested hydrostatically For 175 psi (12 bar): 350 psi (24 bar) For 300 psi (21 bar): 450 psi (32 bar)

Capacity 1 gallon (3,8 liters)

Body material High tensile Iron – 175 psi: Cast Iron ASTM A48 – 300 psi: Ductile Iron ASTM A 536

استانداردها و تاییدیه ها

FM

UL

CE