شیر سیستم خشک زاویه دار مدل AGA

توضیحات

شیر سیستم خشک زاویه دار مدل AGA جهت نصب در فضاهایی که دمای انجماد دارند طراحی شده اند.
سیستم های خشک دارای فشار هوا به جای آب در لوله کشی مسیر بعد از شیر هستند.
هنگامی که در اثر آتش سوزی یک یا چند اسپرینکلر شکسته شود، فشار هوا در سیستم کاهش می یابد ، شیر سیستم خشک باز و آب تحت فشار از اسپرینکلر شکسته شده بر روی حریق تخلیه می گردد.

مشخصات

Model AGA

Valve size 2 ½” (65 mm)

Rated working pressure 175 psi (12,3 bar)

Factory hydrostatic test pressure 350 psi (24,6 bar) Material Bronze seat with “O” ring

End connections (Three valve connection styles are available) Thread 2 ½” NPT per ANSI B2.1 Thread 65 mm BSP per ISO 7/1-R Groove 2 ½” Outlet diameter: 2.875” (73 mm) per ANSI/AWWA C606 standard

Shipping weight 60 lbs (27 kg)

Friction loss 9,5 ft (2,90 m) Expressed in equivalent length of Sch. 40 pipe, based Hazen & Williams formula with C=120

Installation position Inlet must be vertical

Finish Red RAL 3000

استانداردها و تاییدیه ها

FM

UL