23
مرداد

محل نصب آژیر در ساختمان ها کجاست؟

از آنجا که می‌دانید، حداکثر شدت صدای تولید شده از آژیر به همراه نویز محیطی نباید از 110 دسی‌بل در نزدیکترین فاصله به گوش بیشتر باشد. زیرا این شدت صوت در مدت زمان بیشتر از 120 ثانیه باعث آسیب به گوش خواهد شد.
لذا به منظور محاسبه ساده افت شدت هشدار صوتی متاثر از فاصله از منبع تولید صوت, از روش افت 6دسی بل نسبت به افزایش دو برابری فاصله از منبع صوت استفاده می‌گردد.
به عنوان مثال در صورتی که توان تولید صدای آژیر 90 دسی بل در یک متر آن براساس دستورالعمل سازنده تعریف شده باشد. در فاصله 2 متری 84 دسیبل صدا خواهیم داشت و به ازای دو برابر شدن فاصله 6 دسی‌بل از شدت صوت کاسته خواهد شد.

موانعی مانند درب‌های ورودی و درب‌های اتاق خواب در شدت صدای صوت در داخل فضا تاثیر خواهد داشت که در محاسبات می‌بایست در نظر گرفته شود. درب‌های دارای عایق هوا 25 دسی بل از شدت صوت کاهش داده و درب‌های بدون عایق هوا  15 دسی بل صدا را کاهش می‌دهند.
در محاسبات افت شدت صدا، نویز محیط را نیز می‌بایست در نظر گرفت که در جدول زیر به آن اشاره شده است:

نوع کاربری

متوسط نویز محیط (dbA)

حرفه‌ای/اداری

55

آموزشی

45

صنعتی

80

درمانی/مراقبتی

50

کسبی/تجاری

40

موتورخانه

85

اسکله و سازه‌های محصور با آب

40

تجمعی

55

مسکونی

35

انبار

30

معابر شلوغ شهری

70

معابر شهری با شلوغی متوسط

55

معابر روستایی وحومه شهر

40

برج‌های مخابراتی و کنترل ترافیک هوایی

35

سازه‌های زیرزمینی و ساختمان‌های بدون پنجره

40

وسایل نقلیه زمینی و دریایی

50

جهت طراحی آژیر فضاهای مختلف موارد زیر را می‌بایست مدنظر قرار داد.

  • حداقل شدت صدای هشدار صوتی برابر با 65 دسی بل در نظر گرفته می شود.
  • برای کاربری نظیر دستگاه پله، اتاق با مساحت کمتر از 60 متر مربع و نقاطی با دسترسی محدود، شدت صوت حداقل 60 دسی‌بل مورد قبول می‌باشد.
  • در محیط هایی دارای نویز محیطی بیش از 60 دسی‌بل با ماندگاری بیش از 30 ثانیه، حداقل شدت صوت هشدار صوتی مورد نیاز برابر یا بیش از 5 دسی‌بل بیشتر از نویز محیط در نظر گرفته شود.
  • حداقل صدای آژیر در تمامی نقاط اتاق خواب 75 دسی‌بل می باشد.

 

محل نصب آژیر در ساختمان