23
مرداد

عوامل اصلی در سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق

به اهمیت سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق تاکید بسیار شده که در مقاله های قبلی به آن اشاره شده است. اما از نکات بسیار مهم و اساسی در ارزیابی خدمات سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق، پاسخ به سؤالات ذیل است:

1. کدام سرویس و نگهداری دارای ارزش بیشتری است و برای سیستم مفید می باشد؟
2. آیا با کنترل کامل سیستم در هر هفته و تست دود مصنوعی می توان این ادعا را داشت که سیستم‌ اعلام حریق به صورت صحیح و کامل در حال کار است؟
3. چه بخش های از سیستم را باید به صورت ماهیانه کنترل کرد و چه بخش هایی را باید به صورت شش ماه و چه بخش هایی را به صورت سالیانه انجام داد؟
4. عاملیت انجام سرویس و نگهداری در کیفیت کار تاثیر گذار است؟
5. مطابق با چه دستور العمل و یا پروتکلی می بایست سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق انجام شود
6. آموزش پرسنل حاضر در ساختمان اهمیت دارد ؟ و………

این موضوعات بخشی از سوالاتی است که شرکت ها و کارفرمایان محترم از واحد سرویس و نگهداری شرکت تک لاد می پرسند که در این مقاله سعی می شود به صورت کلی به تمامی آن ها پاسخ داده شود. عوامل بسیاری برسرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق موثر است که می‌توان آن را به چند بخش تقسیم کرد:

1- دستور العمل ها و پروتکل های مورد نظر جهت سرویس و نگهداری
2- تقسیم بندی زمانی جهت بازدید از بخش های مختلف سیستم اعلام حریق
3- مجری و عوامل انجام سرویس
4- آموزش پرسنل و نفرات مرتبط با سیستم
5- تشخیص قطعات معیوب و تعویض به موقع قطعات مصرفی.

پیرو مطالب عنوان شده در قسمت فوق، شرکت تک لاد با تجربه ای با بیش از 37 سال سعی بر آن دارد که در تمامی موارد عنوان شده، راهکار مناسب را ارائه دهد:
1- در خصوص دستورالعمل ها با استفاده از NFPA و دستورالعمل سازمان آتشنشانی چک لیست مناسبی را تهیه کرده و مطابق با آن اقدام به بازدید از سیستم اعلام حریق پروژه های خود می نماید. 2- در بازه های زمانی مشخص ماهیانه و شش ماهه و سالیانه می‌نماید که این بازدید ها با استفاده از 3- کادری مجرب و آموزش دیده در شرکت های تولید کننده تجهیزات و همچنین با 4- آموزش صحیح به نفرات کارفرما جهت بررسی و جلوگیری از بروز مشکل در مواقع اضطراری می تواند اطمینان بالایی را به کارفرما در صحت عملکرد سیستم دهد و همچنین در صورت خرابی هر یک از قطعات و تجهیزات سیستم 5- به سرعت نسبت به جایگزینی قطعه سالم و معیوب اقدام می شود .