22
مرداد

سیستم اطفاء حریق موضعی FireTrace

اطفاء حریق در نقطه شروع آن، همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. فضاهای کوچک مانند رک های کامپیوتر، تابلوهای برق، ماشین های CNC، موتورهای ماشین آلات سنگین و تجهیزات آزمایشگاهی دور از دسترس و دید روزانه افراد می باشند.
چنانچه حریق از این فضاهای کوچک شروع شود، ردیابی آن توسط سیستم های اعلام حریق متداول زمانی اعلام می گردد که حریق خسارات زیادی به اطلاعات و تجهیزات وارد نموده است.
به کارگیری سیستم های پیشرفته FireTrace با تکنولوژی برتر، می تواند راه حل مناسبی برای جلوگیری از بروز این خسارت باشد.

عملکرد سیستم FireTrace:
اطفاء حریق در نقطه شروع آن، همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، در این سیستم افزایش درجه حرارت محیط توسط تیوب مخصوص که در فضاهای بسته و یا باز نصب گردیده است، ردیابی شده و در نقطه افزایش دما، تیوب باز گردیده و گاز اطفاء کننده به آن نقطه هدایت شده و حریق به صورت کامل اطفاء می گردد و دارای دو روش اطفاء حریق مستقیم و غیر مستقیم به شرح ذیل می باشد.

سیستم اطفاء حریق مستقیم:
در روش اطفاء حریق مستقیم، تیوب ها در فضاهای کوچک نصب گردیده با این تفاوت که به محض رسیدن نقطه حرارت و شعله به تیوب مخصوص ردیابی انجام شده و تیوب از همان نقطه تماس سوراخ می گردد تا تخلیه گاز داخل سیلندر در نطقه ردیابی شده در مدت زمان کمتر از 15 ثانیه انجام پذیرد و حریق به صورت کامل اطفاءگردد.

سیستم اطفاء حریق غیر مستقیم:
در این روش اطفاء به صورت غیرمستقیم و کم فشار می باشد. ردیابی حریق توسط تیوب های FireTrace که در فضاهای داخلی محدود خطر حرکت داده شده اند صورت می پذیرد. این تیوب ها به محض ردیابی کردن شعله و یا حرارت، سراخ شده و سیلندر مربوطه فعال می گردد و گاز موجود در سیلندر توسط نازل های جایگرین شده به صورت یکپارچه و در مدت زمان بسیار کوتاهی (کمتر از 15 ثانیه) تخلیه می گردد.

انتخاب گاز مناسب:
قابلیت کارکردن با رنج وسیعی از گازهای اطفاء حریق برای کلاس های مختلف آتش این امکان را به طراح سیستم می دهد تا بر اساس نیاز و نوع فضا، گاز مناسب را انتخاب نماید. FM200, HFC23, HFC125, Foam, CO2, ….

مزایای سیستم FireTrace:
– فعال شدن سیستم بدون نیاز به الکتریسیته و یا مرکر اطفاء حریق اتوماتیک
– دارای قابلیات ارسال علائم به مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک به هنگام فعال شده سیستم
– قابلیت اطلاع رسانی و ارتباط با پنل اعلام حریق توسط Pressure Switch
– قابلیت اطفاء حریق با گازهای مختلف مانند FM200, HFC125, Foam, CO2, …. – مناسب ترین سیستم جهت فضاهای دور از دید و دسترس
– قابلیت کار در شرایط سخت محیطی
– تخلیه گاز اطفاء به صورت مستقیم در نقطه وقوع حریق (اطفاء سریع در کمتر از 15 ثانیه)
– مناسب جهت کلیه کلاس های حریق A,B,C (با توجه به انتخاب گاز مناسب)
– عدم رسانابودن تیوب های FireTrace
– قابلیت تست کردن سیستم و گاز بدون نیاز به تخلیه سیلندر

استانداردها:
– داشتن بیش از 25 استاندارد معروف جهانی مانند (FM,UL,ULC,CE,…) سیستم FireTrace را به یک سیستم قابل اطمینان در سطح جهانی تبدیل کرده است.