23
مرداد

گوشی من = کارت تردد اتاق من

تکنولوژی JustIn شرکت Salto این قابلیت را به کاربران می دهد تا بتوانند توسط گوشی خود درب اتاق را باز کنند. • گوشی من ، دستگاه بروز کردن دسترسی...

ادامه مطلب