23
مرداد

الزام جدید سازمان آتش‌نشانی جهت استفاده از سیستم هشدار حریق گفتاری(VA_PA)

همانطور که می‌دانید یکی از بزرگترین خطراتی که جان افراد را در ساختمان تهدید می‌نماید، حریق است. حریق در دسته حوادث غیرمترقبه‌ای است که می‌تواند خسارات مالی و جانی...

ادامه مطلب