23
مرداد

چطور از مشکلات عملکردی و نگهداری سیستمهای اطفاء آبی بارنده (اسپرینکلر) جلوگیری کنیم؟

اطمینان از عملکرد سیستم اطفاء بارنده (اسپرینکلر) جهت ایمنی و امنیت ساختمان و متصرفین حیاتی است. اختلال در عملکرد یا مشکلات سیستم لوله کشی در اشکال مختلفی پدید می...

ادامه مطلب