23
مرداد

تکنولوژی به روز Argus، تضمین ایمنی برج های لوکس افق اکباتان

با افزایش وسعت پروژه ها ، آدرس پذیر بودن سیستم اعلام حریق ، تمامی نیازهای یک مجموعه بزرگ را برآورده نمی کند ، مواردی فراتر نظیر ، تشخیص دود...

ادامه مطلب