پایه دتکتورهوشمند استاندارد LAB1000

پایه دتکتور هوشمند استاندارد LAB1000 جهت استفاده با هر یک از انواع دتکتور های هوشمند Altair طراحی شده است
پایه دتکتور هوشمند فضای بسار مناسبی را جهت کابل های زیرین دتکتور ها فراهم می کنند و دسترسی مناسبی را در قسمت پشت پایه و ورود کابل ها دارند. در زمانی که هیچگونه تجهیزی روی آن نصب نیست، فنر تعبیه شده در پایه به صورت اتوماتیک جهت آزمایش کابل و حلقه، اتصالات مورد نیاز را فراهم می نماید. با نصب دتکتور، ایزولاتور موجود می تواند عملکرد لوپ را بررسی نماید.

قابلیت اطمینان بالا

سازگار با کلیه دتکتورهای  Altair

قابلیت قفل دستگاه

ورود آسان کابل مرکزی

شمارش صحیح شناسایی دستگاه

قابل ارتباط با ریموت LED

LPCB

CE