پایه دتکتور متعارف UB100

پایه دتکتور متعارف UB100 دارای مشخصات ساده جهت نصب دتکتور های متعارف سری Vega طراحی شده اند. دارای گیره هایی است که محیط مناسبی را جهت ورود کابل ها فراهم می نماید. انتهای خط رد تمامی دتکتور جهت کابل ها تعبیه شده است و قابل اطمینان جهت دتکتور های S می باشد. این پایه دتکتور متعارف بر اساس استاندارد های مناسب جهت نصب تمامی انواع دتکتورها تولید شده اند.

سازگار با دتکتور های متعارف سری  Vega

امکان اتصال سریع کابل

LPCB

CE