پایه دتکتور آژیردار آدرس پذیر ALBS1000-32

پایه دتکتور آژیردار ALBS1000-32، یک نمایه کاملاً هوشمند، زیبا و خوشایند است. هنگامی که جهت ارتباط با یک آشکارساز هوشمند مرتبط استفاده می شود، می توان با استفاده از پروتکل دیجیتال Argus، یک مرکز کنترل سازگار را از طریق پروتکل علت و معلول (cause and effect) کنترل کرد. امکان تنظیم میزان صدا و نوع صدا از طریق DIP سوئیچ ها فراهم گردیده لست. این پایه دتکتور، دارای دسترسی آسان برای کابل کشی است و امکان اتصال هر دو صدا دهنده و ردیاب همراه از طریق یک مجموعه واحد اتصال کابل را فراهم می کند.

جریان ضیف و خروجی محلی بالای صدا

انتخاب 32 تن صدا

تنظیم صدا و نوع آوا از طریق   DIP switch

خروحی صدای قابل تنظیم

سازگار با تمام دتکتور های سری  Altair

دارای شمارش شناسایی دستگاه

ورود آسان کابل مرکزی

LPCB

CE

BS EN