فلوسوئیچ مدل VSR

توضیحات

فلوسوئیچ مدل VSR از نوع پره ای برای استفاده در سیستم های اطفاء آبی تر می باشد.
فلوسوئیچ VSR همچنین ممکن است به عنوان یک ردیاب جریان آب مقطعی در سیستم های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. در صورتیکه جریانی معادل 10 gpm یا بیشتر در مسیر پایین دست برقرار گردد، فلوسوئیچ عمل نموده و سیگنال ارسال می گردد. این جریان باید در یک بازه زمانی تعریف شده صورت پذیرد.
فلوسوئیچ در مسیر زون اسمبلی و ابتدای خط رایزر به عنوان سوئیچ جریان قرار می گیرد.

مشخصات

Model VSR

Nominal pipe size 2” DN50, 2 ½” DN65, 3” DN80, 4” DN100, 5” DN125, 6” DN150 & 8” DN200

Service pressure 450 psi (31 bar) – UL.

Flow sensitivity range for signal 4 to 10 gpm (15 to 38 lpm) – UL.

Maximum surge 18 fps (5,5 m/s).

Contact ratings Two sets o SPDT (Form C) 10 A at 125/250 VAC 2 A at 30 VDC resistive 10 mA minimum at 24 VDC

Conduit entrances Two knockouts provided for ½” conduit Individual switch compartments suitable for dissimilar voltages

Environmental Specifications 40ºF to 120ºF (4.5ºC to 49ºC) – UL NEMA 4/IP54 rated enclosure suitable for indoor or outdoor use with Factory installed gasket and die-cast housing when used with appropriate conduit fitting Non-corrosive sleeve Factory installed in saddle

Service use Automatic Sprinkler NFPA-13 One- or two-Family dwelling NFPA-13D Residential occupancy up to four stories NFPA-13R National Fire Alarm Code NFPA-72

استانداردها و تاییدیه ها

FM

UL

LPCB