شیر پروانه ای شیاردار مدل VM-300-G

توضیحات

شیر پروانه ای شیاردار مدل VM-300-G دارای یک عملگر چرخ دنده ای آرام بند دستی است که به صورت تاثیرگذاری ضربه قوچ را در سیستم کاهش میدهد. این شیر ها در شرایط کاملاً باز، دارای حداقل محدودیت جریان و افت فشار هستند.
شیرهای پروانه ای به گونه ای طراحی شده اند که در هر جهت قابل نصب بوده و حالت باز یا بسته بودن شیر از طریق ارسال سیگنال قابل ردیابی می باشد.
این مدل شیر پروانه ای شیاردار (Grooved) باید با استفاده از اتصالات تایید شده به سیستم لوله کشی وصل شود. در این شیر جریان ممکن است از هر جهت باشد و شیر در هر موقعیت قرار بگیرد.

مشخصات

Model VM-300-G Butterfly valve FM/UL Grooved 300 psi Gear operated with tamper switch

Sizes 2 ½” DN65 3” DN80 4” DN100 6” DN150 8” DN200 10” DN250 (1) 12” DN300 (1)

End connection Grooved ANSI / AWWA C606

Operated Gear Position Indicator Tamper Switch

Maximum working pressure 21,4 bar (300 psi)

Maximum test pressure 42,8 bar (600 psi)

Maximum working temperature 250º F (120ºC)

Uses Outdoors and indoors

Coating Fusion bonded epoxy coating in accordance with ANSI/AWWA C550

Finish Fire red RAL 3000

استانداردها و تاییدیه ها

FM

UL