شیر سیستم تر مدل H-1، H-2 and H-3

توضیحات

شیر سیستم تر مدل H-1، H-2 and H-3 در سیستم های اطفاء حریق آبی تر استفاده می شود. آنها در درجه اول به یک هدف دوگانه خدمت می کنند:
به منظور جلوگیری از بازگشت جریان معکوس آب استفاده می شود و همچنین استفاده از زنگ هشدار هیدرولیک را فراهم می کند که برای عملکرد آن به منبع تغذیه برق وابسته نیست. با استفاده از یک محفظه Retard Chamber هیدرولیکی تأخیر زمانی برای از بین بردن آلارم احتمالی کاذب ناشی از نوسان فشارهای تأمین آب فراهم می شود. در صورت استفاده از منابع آب با فشار ثابت، نیاز به Retard Chamber نمی باشد.
با استفاده از کلیدهای فشار الکتریکی (Electrical Pressure Switches) ممکن است دیگر هشدارهای مکمل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مشخصات

Models H-1 Flange / flange H-2 Groove / groove H-3 Flange / groove

Dimensions 3” (80 mm), 4” (100 mm), 6” (150 mm) & 8” (200 mm)

Water working pressure rating 175 psi (12 bar) 300 psi (21 bar)

Factory tested hydrostatically for 175 psi (12 bar): 350 psi (24 bar) For 300 psi (21 bar): 450 psi (32 bar)

Materials Body: high tensile strength iron – 175 psi: Iron ASTM A48 – 300 psi: Ductil Iron ASTM A536 Interior operating parts: highly corrosive-resistant alloys Rubber parts: selective material which have good abrasive resistance and long-life expectancy in terms of resiliency

Installation 3″, 4″ & 6” valves: vertical and horizontal installation 8” valves: vertical installation

Trim For constant and variable water pressure supply

استانداردها و تاییدیه ها

FM

UL

CE