شیر دو طرفه سیامی مدل A95

توضیحات

شیر دو طرفه سیامی مدل A95 به عنوان اتصال ورودی کمکی با ظرفیت ورودی 500 gpm در راستای تأمین و تکمیل آب مورد نیاز آتش نشان در زمان حریق استفاده می شود.
(NFPA 14 بخش 5.9 و NFPA 13 بخش 2.7).

مشخصات

Model A95

Dimensions 2 ½” DN65 x 4” DN100

End connections Inlets: 2 pin or rocker lug hose female NH (NST) thread Outlet: straight female NPT thread

Working pressure 300 psi (21 bar)

Materials Body: Casted brass Clapper: Forged brass Swivels: Forged brass

Finish Rough brass

استانداردها و تاییدیه ها

FM

UL