شستی اعلام حریق متعارف CP100

شستی اعلام حریق CP100 با قابلیت راه اندازی مجدد تولید شده است. دارای یک شیشه شستی درقسمت جلویی و چراغ نشانگر وضعیت شستی بوده که پس از فعال سازی می تواند با استفاده از کلید مخصوص مجددا و به سرعت به حال قبل برگشته و جهت استفاده مجدد آماده گردد.

قابل راه اندازی مجدد

نشانگر واضح وضعیت در قسمت جلویی شستی

کلید مخصوص جهت برگشت به حالت اولیه

پوشش اختیاری جهت محافظت از شستی

دارای پایه شستی جهت نصب آسان

دارای گزینه مقاومت داخلی  470Ω یا 680 Ω

LPCB

CE