زنگ آبی مدل WM

توضیحات

زنگ آبی مدل WM زنگ هیدرولیکی است که قابلیت نصب در فضای داخلی و بیرونی دارد. این زنگها سبک و در عین حال بادوام هستند و میتوانند با شیرهای یکطرفه تر، شیر خشک، شیر سیلابی و شیر پیش عملگر در ارتباط بوده و در صورت عمل نمودن آنها، به صدا درآیند.
این تجهیز نیاز به زنگ هشدار الکتریکی را از بین می برد و حتی در صورت از بین رفتن برق نیز کار می کند.

مشخصات

Model WM

Material Body: Cast aluminum

Working water pressure range 7 to 300 psi (0,5 to 20,7 bar)

Finish Fire Red RAL 3000

استاندارد ها و تاییدیه ها

FM

UL

CE