ریموت متعارف FL100

ریموت LED مدل Fl100 با مشخصات فنی و ظاهری ساده می باشد که جهت عملکرد به عنوان چراغ نشانگر، قابل نصب و اتصال به پایه دتکتورهای Argus می باشد. این نشانگر در خارج از اتاق یا ریز سقف کاذب و با فاصله از دتکتور نصب می گردد تا بتوان از طریق نحوه عملکرد آن به محل وقوع حریق پی برد.

طراحی و ظاهری ساده

چراغ قرمز

سازگار با تمامی انواع کابل کشی های دتکتور های آدرس پذیر و متعارف  Argus

بدون نیاز به برنامه ریزی

CE