دتکتور دود کانالی DDH-VARIANTS

دتکتور دود کانالی مدل DDH-VARIANTS با نمونه گیری مداوم از حرکت هوا در مجاری گرمایش و تهویه در محوطه های صنعتی یا تجاری، هشدار اولیه دود را فراهم می کند. دستگاه ردیاب دود کانالی امکانی برای خاموش کردن فن های مرتبط فراهم می کند تا از انتشار دود به مناطق دیگر جلوگیری شود. دتکتور دود کانالی جهت تشخیص دود در کانالهای تهویه طراحی گردیده و شامل یک دتکتور دودی هوشمند یا متعارف، محفظه مخصوص و لوله نمونه برداری می باشد. سری DDH به گونه ای طراحی شده است که امکان جریان هوای بهینه از طریق دتکتور دودی امکان پذیر باشد. سری DDH برای نصب در مجاری با جریان هوای کم توصیه می شود و با سرعت هوا از 0.5m / s تا 20m / s کار خواهد کرد.

یک لوله جهت نمونه گیری هوا

نصب ساده

فیلتر جهت گرد و غبار محیط

نصب آسان کابل های اتصالی

نصب آسان لوله نمونه برداری

سوراخ های تست روی کاور قرار دارد

طراحی بر اساس استاندارد های BS EN54-27

CE