دتکتور حرارتی افزایشی متعارف S3500-A1R

دتکتور حرارتی افزایشی S3500-A1R دتکتوری مقرون به صرفه بوده و دارای ظاهری زیبا و بدون آدرس جهت تشخیص حرارت از نوع افزایشی می باشد. این دتکتور جهت پوشش فضاهای باز و عملکرد سریع سیستم اعلام حریق متعارف از طریق تشخیص حرارت طراحی شده به نحویکه دارای محفظه با طراحی خاص جهت پیشگیری از اعلام خطای کاذب می باشد. در فضاهایی که دتکتور دودی کاربردی ندارد قابل استفاده هستند. دارای یک چراغ LED با زاویه دید 360 درجه می باشد که نشانگر فعال بودن و عملکرد صحیح دتکتور می باشد. دارای محفظه ای ایمن و قابل اطمینان می باشد.

دتکتور حرارتی افزایشی دارای پایه های اتصال محکم بوده و با بیشتر مراکز کنترل به صورت معمول سازگار می باشند.

قابل ارائه در رنگ های مختلف

دارای  LED مرکزی جهت زاویه دید 360 درجه

“آستانه هشدار دما 58 درجه سانتی گراد

آستانه هشندار دمای بالا تا 78 درجه سانتی گراد”

طراحی با مشخصات کم

قابل برنامه ریزی بودن عملکرد چراغ چشمک زن

LPCB

CE

VDS