اسپرینکلر AG-66QR مدل واکنش سریع

توضیحات

اسپرینکلر AG-66QR مدل واکنش سریع دارای حباب شیشه ای حساس به گرما با پوشش 3 میلی متر می باشد. این اسپرینکلر ها برای استفاده در فضاهایی مانند هتل ها، بانک ها، مراکز خرید و کارخانه ها طراحی شده اند و دارای واکنش 6 برابر سریعتر از اسپرینکلر های واکنش استاندارد هستند. حباب حاوی مایع مخصوص قرمز رنگی است که در یک کپسول شیشه ای مانند پلمپ شده می باشد.

مشخصات

Nominal “K” Factor 5,6 (80)

Thread Size 1/2″ NPT (R1/2)

Nominal Orifice diameter 1/2″ (15 mm)

Temperatures 135ºF (57ºC) 155ºF (68ºC) 175ºF (79ºC) 200ºF (93ºC) 286ºF (141ºC)

Maximum/ Minimum Working Pressure 175 psi (12,1 bar) / 7 psi (0,48 bar)

Materials Frame: Brass Deflector: CDA Alloy 260, 220 or 510 Load Screw / Pintle: CDA Alloy 360 or 544 Cup: CDA Alloy 651 or 693 Washer: Nickel Alloy 440 or 360, coated with PTFE Adhesive Tape Bulb: Glass, 3 mm Reference Horizontal: AG1435

Reference Horizontal: AG1435 (1) (2) (3) Vertical: AG1485 (1) (2) (3) (4)

Finish (5) Bronze Chrome Polyester

استانداردها و تاییدیه ها

LPCB

FM

UL