13
شهریور

آیا کاربری ساختمان در سرویس و نگهداری تاثیری دارد؟

همانطور که می دانید یکی از الزامات شهرداری در تهران و شهرستان ها جهت صدور پایان کار، اخذ تاییدیه ایمنی سازمان آتشنشانی می باشد که کلیه ساختمان ها ( جدید و قدیم ) را بر اساس نوع کاربری ملزم به نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق نموده است. از این رو لیست شرکت ها و برندهای مورد تایید سازمان آتش نشانی در وبسایت سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است. یکی دیگر از نکات مورد تاکید سازمان آتشنشانی، نحوه کارکرد و آماده به کار بودن این سیستم ها در زمان حریق است که این امر مستلزم بازدید دوره ای کارشناسان از این سیستم ها میباشد.

سیستم های Active و Passive

مطابق تعاریف سازمان آتش نشانی، کلیه سیستم هایی که قابلیت تغییر در تعداد تجهیزات را داشته باشد به عنوان سیستم های Active نامیده می شوند که از آن جمله میتوان به سیستم های اعلام و اطفاء حریق اشاره کرد.

سیستم هایی که تجهیزات آنها دارای طول عمر مفید می باشد و بعد از آن قابل استفاده نبوده، سیستم Passive میباشند. درب های ضد حریق و پله فرار از جمله این سیستم ها هستند.

پر واضح است که نوع کاربری ساختمان ها در تعداد تجهیزات مورد استفاده و نوع آنها تاثیرگذار است. به عنوان مثال می توان گفت ساختمان یک هتل به پله های فرار متعدد عریض نیاز دارد و همچنین می بایست این ساختمان مجهز به سیستم اعلام و اطفا حریق آبی  و … باشد حال آنکه یک ساختمان یک طبقه در مرکز شهر، با کاربری کتابخانه، نیاز به پله فرار نداد اما باید مجهز به سیستم اعلام حریق و همچنین سیستم اطفاء گازی  و … باشد. طبعا به دلیل عدم تشابه سیستم های اعلام و اطفاء حریق در این دو ساختمان، سرویس و نگهداری این دو پروژه با هم متفاوت است به عنوان مثال در سیستم اطفاء حریق آبی نوع بازدید متفاوت می باشد، در ساختمان هتل مواردی همچون قدرت فشار پمپ، بازدید اسپرینکلر ها و فلو سوئیچ ها و غیره مورد بازدید قرار میگیرد در حالی که در مورد کتابخانه میزان فشار گاز داخل سیلندر، تاریخ تولید آن و غیره بازدید خواهد شد.

شرکت تک لاد پس از تامین و تجهیز پروژه ها اقدام به عقد قرارداد سرویس و نگهداری دو ساله با کارفرمایان محترم مینماید و با کارشناسان و کادر مجرب، بر اساس دستورالعمل های سازمان، کاتالوگ دستگاه ها و استانداردهای NFPA72 اقدام به سرویس و نگهداری تجهیزات مینماید. که این موضوع باعث تعامل بهتر با مشتریان و رضایت بیشتر آنان شده است.

امید است با ارائه خدمات هرچه بهتر و دقیق تر موجبات رضایتمندی کارفرمایان محترم فراهم گردد.