13
آذر

چگونه می‌توان به آلارم‌های کاذب سیستم اعلام حریق پایان داد؟

سیستم SAFE برند Gent انگلستان با استفاده از یک راه حل کاملا مهندسی، به شما این امکان را می‌دهد که فاصله ایجاد شده بین سیستم‌های اعلام حریق یک واحد مسکونی و کل مجموعه را در ساختمان های مسکونی پرخطر (HRRB) پر نمایید. این برند سیستمی را طراحی نموده است که به شما این امکان را می‌دهد تا یک سیستم BS5839 Part 6 در ارتباط با یک سیستم BS 5839 Part 1 بدون هیچ گونه مشکلی مرتبط نماید.
سیستم SAFE موثرترین و منعطف‌ترین راه برای به حداقل رساندن آلارم‌های تخلیه کاذب است.

سیستم Gent دارای تاییدیه EN54 Part 2 Type B Dependency است که به ما این امکان را می‌دهد که دستگاه‌ها را در یک منطقه هشدار به صورتی گروه‌بندی نماییم که گویی یک سیستم جداگانه در حال عملکرد می‌باشد. سپس ما این امکان را داریم که فقط به کسانی که در آن منطقه هشدار خاص هستند، هشدار دهیم، و همچنین از طریق دکمه Gent SAFE، این هشدارها را به صورت محلی «خاموش نماییم».
با دریافت اولین سیگنال آتش‌سوزی از یک دستگاه در منطقه هشدار، فقط هشدار محلی فعال می‌شود. اگر هشدار با فعال کردن دستگاه دوم تأیید شود، سیستم اعلام حریق به روش سناریو تخلیه برنامه‌ریزی شده (آژیر عمومی یا بخشی از تخلیه مرحله ای) ادامه می‌دهد. از طرف دیگر، اگر سیگنال تأیید داده نشود، سیستم ممکن است به طور خودکار، بدون حضور مدیریت محل، تنظیم مجدد شود. سیگنال تایید ممکن است توسط یک دستگاه دوم در همان منطقه هشدار و یا یک نقطه شستی دستی ارسال شود.
با استفاده از دتکتور S-Quad multi-criteria، سیستم SAFE اجازه می‌دهد زمانی که دود تشخیص داده شده به صورت غیر واقعی است هشدار را خاموش نموده، و به ساکنین زمان کافی برای خارج کردن دود ناخواسته در زمانی که سیستم خاموش است را می‌دهد. با این حال، اگر هر گرمایی توسط S-Quads تشخیص داده شود، به طور خودکار حالت خاموش را لغو نموده تا اطمینان حاصل شود، که سناریو علت و معلول کامل سیستم اعلام حریق فعال می‌شود.