فرودگاه امام خمینی تهران
برج مراقبت و ساختمان پشتیبانی و ترمینال ها

تامین و تجهیز سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گاز FM200 جهت برج مراقبت و ساختمان پشتیبانی و ساختمان vip.
تامین و تجهیز ترمینال مسافربری با سیستم اطفاء حریق آبی (اسپرینکلر) با بیش از 10200 قطعه اسپرینکلر و شیرهای آبی مربوطه. سمت زمین یا مرکز پایانه مسافری دارای ساختمانی 4 طبقه می باشد. برج مراقبت به ارتفاع 9/56 متر بین جاده های شرقی و غربی با زیربنای 1100 مترمربع با سازه بتونی احداث شده است.
ساختمان پشتیبانی که واحد های فنی و عملیاتی مربوطه در آن مستقر است، در چهار طبقه ب زیربنای 6800 مترمربع احداث شده است.
این فرودگاه در 35 کیلومتری جنوب غربی تهران بین بزرگراه تهران-قم و در زمینی به وسعت 5/13 هزار هکتار ساخته شده است.
پایانه مسافری با زیربنای 78357 مترمربع از دو بخش سمت هوا و سمت زمین تشکیل شده است.