ساختمان برج ادارات مرکزی بانک ملت

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
تامین و تجهیز 2 دستگاه مرکز کنترل 4 لوپ و بیش از 1000 دیوایس (دتکتور، شستی، آژِیر، فلاشر و …)
سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گاز FM200
این پروژه با زیربنای 48000 مترمربع و دارا بودن 24 طبقه اداری در خیابان ایرانشهر تهران واقع شده است
بانک ملت، هماکنون پس از بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران، با حدود 1900 شعبه داخل کشور و دو شعبه خارج از کشور به عنوان سومین بانک بزرگ ایران محسوب میشود.