دانشگاه صنعتی شریف (دانشكده مهندسی)

تامین و تجهیز ساختمان دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شریف به سیستم اعلام حریق اتوماتیک آدرس پذیر پردیس اصلی دانشگاه در تهران قرار دارد. این پردیس در ضلع شمالی خیابان آزادی و در محله طرشت قرار گرفته است.
دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان آزادی تهران، ایران است. این دانشگاه در سال 1344 با نام دانشگاه صنعتی آریامهر بنیانگذاری گشت که پس از انقلاب اسلامی، در آبان 1358، به افتخار یکی از دانشآموختگان آن،مجید شریف واقفی، به دانشگاه صنعتی شریف تغییر نام داد.