بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر سیستم اطفاء حریق اتوماتیک گاز FM200 دتکتور بسیار پیشرفته لیزری دتکتور بسیار پیشرفته کابلی LHD سیستم اعلام حریق متعارف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. این پروژه با زیربنای 60000 مترمربع با 24 طبقه اداری در خیابان میرداماد تهران واقع شده است.
اتاق دیلینگ، بایگای اسناد و مدارک پر ارزش، کتابخانه، چاپخانه، مرکز کامپیوتر اصلی: سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک گاز هالون 1301