معرفی و تاریخچه

موفقیت به روش های متعددی تعریف شده است؛ کامیابی، ثبات، سهم در بازار، اطمینان خاطر مشتری و …
ما، در تک لاد اعتقاد داریم موفقیت یعنی کیفیت تجهیزات، خدمات و ارائه پیشرفته ترین راهکارها به متقاضیان. “

• تک لاد در سال 1363 با هدف ارائه راهکارهای هوشمند سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک تأسیس گردید.

• گروه تک لاد در مدت 36 سال گذشته با استفاده از دانش علمی، تجربه عملی، امکانات فنی و تجاری متخصصین خود، پروژه های ارزشمندی را در زمینه سیستم های هوشمند پیشرفته اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم های الکترونیکی هتلداری و سیستم های مدیریت کنترل تردد براساس استانداردهای جهانی با موفقیت به پایان رسانده است.