27
آذر

دلایل پیاده سازی سیستم کنترل دسترسی

دلایل فراوانی به منظور ارائه سیستم کنترل دسترسی وجود دارد. تمامی این دلایل جنس امنیتی ندارند و برخی از آنها باعث کاهش هزینه های مجموعه نیز می شوند.
امنیت
سیستم کنترل دسترسی یک سیستم 24/7 می باشد که بصورت فیزیکی و الکترونیکی حتی در زمانی که شما در مجموعه نیستید از آن محافظت می نماید.
1.بازدارنده فیزیکی که باعث کاهش سرقت می شود.
2.روشی برای محدود کردن دسترسی ها به فضاهای مهم و دارایی های مجموعه
3.استفاده از تگ رمز شده بجای کلیدهای فیزیکی
4.غیرفعال کردن دسترسی تگ ها درصورت گم شدن (درصورت گم شدن کلید مکانیکی قفل باید تعویض گردد!)
5.تغییر دسترسی به لحظه افراد
6.مدیریت و مانیتورینگ تردد افراد به فضاهای مختلف

مزیت های محیطی
مزیت های محیطی سیستم کنترل دسترسی که اغلب نادیده گرفته می شود نیز به شرح ذیل می باشند:
1.مدیریت تعداد افراد ورودی در یک فضای خاص
2.کنترل روشنایی و دما بر اساس تعداد افراد ورودی به یک فضا
3.نظارت بر وضعیت درب به منظور جلوگیری از هدر رفت انرژی دستگاه های گرمایشی/سرمایشی
4.عدم نیاز به حضور پرسنل بصورت فیزیکی برای کنترل تردد افراد

سلامتی و ایمنی
دسترسی کنترل شده افراد به فضاهای مختلف می تواند برای اهداف بهداشتی و ایمنی بسیار موثر و مفید باشد.
1.دسترسی افراد فقط به فضاهای مجاز
2.حضور در فضاهای خطرناک مانیتور می شود
3.دسترسی به فضاهای آلوده و یا در حال سرویس محدود می شود

فناوری اطلاعات
به منظور بهره برداری بهینه از سیستم کنترل دسترسی، پیشنهاد می گردد که این سیستم را با تجهیزات و سیستم های مربوط به حوزه IT یکپارچه نمایید.
1.مدیریت افراد سیستم کنترل دسترسی توسط Active Directory
2.کنترل ورود به سیستم اپراتورها بر اساس موقعیت آنها
3.عدم دسترسی افراد متفرقه به نرم افزار
4.به منظور کاهش هزینه های سیستم کنترل دسترسی می توان از زیرساخت های شبکه موجود استفاده نمود
5.نظارت بر سیستم کنترل دسترسی چند مجموعه بصورت همزمان

یکپارچه سازی
سیستم های مختلفی را می توان برای بهره برداری بهینه با سیستم کنترل دسترسی یکپارچه نمود:
1.آسانسور: دسترسی افراد فقط به طبقات مجاز
2.دوربین مدار بسته: ارتباط این دو سیستم امنیت فضاهای مهم را افزایش خواهد داد
3.اعلام حریق : کنترل (بستن و یا باز کردن) درب ها بر اساس شرایط اضطراری
4.سیستم مدیریت ساختمان: برای کنترل عوامل محیطی با استفاده از تعداد افراد یک فضا
5.منابع انسانی: به منظور یکپارچه کردن اطلاعات افراد در هر دو سیستم
6.سیستم های فروش: به منظور استفاده از یک تگ برای تردد و پرداخت
7.سیستم مدیریت پارکینگ: مدیریت ترددها و تگ های یکسان در هر دو سیستم
8.فناوری اطلاعات (IT): افزایش امنیت سیستم کنترل دسترسی (بصورت مثال اگر شخص وارد مجموعه نشده باشد نمی تواند به نرم افزار دسترسی داشته باشد)
9.سیستم مدیریت تجهیزات: به منظور افزایش امنیت فضاها و تجهیزات مهم
10.سیستم مدیریت نگهبانان: ارتباط با این سیستم باعث کنترل تردد و کنترل موقعیت نگهبانان می شود

مالی
استفاده از سیستم کنترل دسترسی باعث کاهش هزینه های مجموعه شما خواهد شد. این امر می تواند از طریق کاهش نیروهای انسانی، کاهش دزدی ها و کاهش هزینه های مربوط به ایمنی و بهداشت انجام پذیر باشد.
1.محیط امن باعث افزایش روحیه و بهره وری پرسنل مجموعه خواهد شد.
2.خطرات مربوط به موارد مالی را کاهش می دهد.
3.کاهش هزینه های مربوط به منقضی شدن دسترسی افراد.
4.با کنترل دسترسی افراد به تجهیزاتی مانند چاپگر و تجهیزات مصرفی، می توان از هدر رفت مصرف آنها جلوگیری نمود.
5.شناسایی مسیرهای تردد افراد به منظور بهینه کردن هزینه ها و دسترسی ها
6.کنترل ساعات کاری افراد و پیمانکاران

مدیریت پرسنل جهت حضور و غیاب
سیستم کنترل سطوح دسترسی یک سیستم کمک کننده برای سیستم حضور و غیاب می باشد. زمان ورود به مجموعه و زمان خروج از مجموعه توسط سیستم کنترل دسترسی ثبت و به سیستم حضور و غیاب ارسال خواهد شد.
1.افزایش کارایی و کاهش هزینه با حذف فرم های کاغذی
2.بدانید چه شخصی در مجموعه شما دقیقا در محل کار خود حضور دارد و چه شخصی در فضاهای غیرمربوطه.
3.یکپارچه بودن سیستم مدیریت پرسنل، سیستم حضور و غیاب و سیستم کنترل دسترسی باعث افزایش بهره وری خواهد شد.

کنترل افراد
کنترل دسترسی ها و خروج ها از مجموعه می تواند توسط سیستم کنترل دسترسی باعث کنترل وظایف افراد شود.
1.دسترسی به فضاهای دارای تجهیزات مهم و یا خطرناک را مدیریت نمایید.
2.محدود کردن دسترسی ها به فضاهای آلوده و یا در حال سرویس.
3.حفاظت از دارایی های شخصی افراد.
4.کنترل زمان حضور افراد در محل کار و زمان حضور افراد در فضاهای غیرکاری.
5.از خروج پرسنل از مجموعه برای قدم زنی مطلع شوید.
6.کنترل تردد پیمانکاران به فضاهای غیر مرتبط.

گزارش گیری
سیستم کنترل دسترسی می تواند یک گزارش کامل از ترددها و تمام اتفاق هایی که در این سیستم رخ می دهد را ثبت کرده و نمایش دهد.
1.دسترسی به زمان و اطلاعات مربوط به ورود افراد به فضاهای خاص.
2.گزارش ترددهای منع شده افراد به فضاهای خاص.
3.مانیتور کردن تعداد افرادی که یک فضا را اشغال کرده اند.
4.ثبت فعالیت های هر اپراتور در نرم افزار.