برند Salto

شرکت SALTO اسپانیا از سال 2001 پیشرفته ترین راهکارهای کنترل سطوح دسترسی الکترونیکی را تهیه و ارائه نموده است.
این شرکت با ابداع تکنولوژی های جدید از جمله شبکه مجازی SVN، مبتنی بر ذخیره اطلاعات بر روی کارت، انقلابی را در کنترل آنلاین در سراسر جهان ارائه و استانداردهای جدید را در امنیت، آرامش، کنترل و صرفه جویی هزینه ها ایجاد نموده است.
شرکت SALTO با تولید و ارائه طیف وسیعی از محصولات، بخش های گوناگونی را در صنایع، ادارات، سازمانهای دولتی، هتل ها، بیمارستانها، موسسات آموزشی و… را به سیستم های کنترل سطوح دسترسی تجهیز نموده است.
شرکت SALTO، با نوآوری وتحقیقات در صنعت کنترل سطوح دسترسی توانسته است در طی ده سال گذشته به عنوان یکی از پنج شرکت تولید کننده مطرح دنیا در زمینه ارائه راهکارهای مدیریت و کنترل سطوح دسترسی الکترونیکی در دنیا مطرح گردد.
راهکارهای SALTO در بیش از 90 کشور و بر روی بیش از 3.000.000 میلیون درب نصب شده است.