برند Hub Parking

شرکت Hub parking تولید کننده ، سازنده ، مجری و ارائه دهنده خدمات پس از فروش سیستم های مدیریت هوشمند کنترل پارکینگ می باشد.
تکنولوژی Hub parking با هدف تامین کلیه نیازهای موجود در زمینه سیستم های مدیریت هوشمند کنترل پارکینگ از طریق ارائه گستره وسیعی از راهکارهاگام برمی دارد.
با ارائه محصولات توسعه یافته در سراسرجهان و گردآوری تکنولوژی های روزدنیا، این شرکت با استفاده از تجهیزات هوشمند، قدرتمند و قابل اعتماد با کارکرد بلند مدت توسط کارشناسان و متخصصان حرفه ای ،باعث ایجاد دررضایتمندی کلیه کاربران گردیده است.