برند Gent

شرکت Gent انگلستان با بیش از 137 سال سابقه تولید و نو آوریهای فراوان در صنعت تولید اعلام حریق اتوماتیک، از شهرت بسیاری در جهان برخوردار میباشد.
بخش R&D شرکت Gent، طی سالیان متمادی، نقش بسزایی در رابطه با طراحی سیستمهای آدرسپذیر پیشرفته و هوشمند در این صنعت ایفا نموده است.
محصولات بسیار پیشرفته این شرکت نقش بسیار مهمی در ایمن سازی سازه ها و حفظ جان و مال انسانها داشته است.
تمامی محصولات تولید شده توسط این شرکت، منطبق بر استانداردهای بینالمللی نظیر LPCB بوده و در بسیاری از پروژههای با ارزش در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد.