03
آبان

انواع قفل بی سیم سیستم کنترل تردد

این قفل ها دارای تنوع بسیاری می باشند که می توان بر اساس کاربری فضا، نوع درب و سناریوی مورد نیاز، مدل مناسب را انتخاب نمود. انواع آن را می توان به شرح ذیل دسته بندی نمود:

قفل های هوشمند مناسب برای درب های چوبی و یا فلزی معمولی

این قفل های سیستم کنترل تردد می توانند بر روی درب های اتاق میهمان، فضاهای اداری و یا تاسیساتی مورد استفاده قرار گیرند و با توجه به اهمیت و امنیت موردنیاز آن، از کارت و یا ترکیبی از کارت و کد استفاده نمود.

 • قفل های هوشمند بی سیم مناسب برای درب های شیشه ای

 • در سیستم کنترل تردد برای درب های شیشه ای می بایست از قفل های مخصوص به خود استفاده نمود. این قفل های هوشمند با توجه به ضخامت شیشه استفاده شده می توانند دارای مشخصات مختلفی باشند
 • قفل های هوشمند بی سیم مخصوص پله فرار

  با توجه به حساس بودن درب های پله فرار، می بایست قفل های هوشمند مناسب با این درب ها مورد استفاده قرار گیرند. مقاومت در برابر حریق و عملکرد مناسب از نکات مهم این قفل ها می باشند.

 • قفل های هوشمند بی سیم مخصوص کمدها

  در سیستم کنترل تردد این قفل ها می توانند برای فضاهای ورزشی و یا قسمت های اداری مورد استفاده قرار گیرند. داشتن حداقل IP56 برای مقاومت در برابر آب از مشخصات اصلی این قفل می باشد.

 • سیلندرها و قفل های آویز هوشمند بی سیم

  در نظر بگیرید که دربی از قبل دارای قفل و دستگیره معمولی است و به دلایلی در حال حاضر نیاز به کنترل تردد افراد از آن نقطه خاص احساس می شود. در این شرایط سیلندرهای الکترونیکی بدون نیاز به کوچکترین تغییر در قفل موجود و یا سوراخکاری درب، می توانند بهترین گزینه برای پیاده سازی سیستم کنترل دسترسی بر روی این درب باشند. این سیلندرها دقیقا جایگزین سیلندرهای عادی روی درب شده و با همان مکانیزم درب را باز خواهند کرد. فقط کافی است که بجای استفاده از کلید، از کارت معتبر خود استفاده نمایید. قفل های آویز الکترونیکی نیز دقیقا با مکانیزم قفل های کتابی و آویز قدیمی و در فضاهایی که امکان نصب قفل و دستگیره بر روی درب وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

 • قفل های هوشمند مخصوص رک

  با توجه به اهمیت نگهداری و ایجاد امنیت برای تجهیزات شبکه از جمله سوئیچ ها و سرورها، استفاده از قفل های الکترونیکی می تواند دسترسی به تجهیزات داخل یک رک را محدود نماید.این محدودیت ها و دسترسی ها می توانندبصورت کامل از طریق نرم افزار سیستم کنترل دسترسی مدیریت شوند. با اضافه کردن این قفل به رک های مهم، هر مسئول شبکه و یا IT ، تنها در زمان خود به رک های مربوط به خود دسترسی خواهد داشت.