08
آبان

انواع احراز هویت و انواع کنترلرهای سیستم کنترل تردد

دستگاه های احراز هویت سیستم کنترل تردد

این دستگاه ها می توانند بر اساس کاربری و امنیت فضاها ، مورد استفاده قرار گیرند. انواع احراز هویت این دستگاه ها نیز به شرح ذیل می باشند:

• کارت
• کد
• اثر انگشت
• تشخیص چهره
• ترکیبی از موارد فوق

این تجهیزات جهت مدیریت دسترسی و کنترل تردد افراد، اطلاعات دریافتی را (بر اساس نوع احراز هویت) جهت بررسی به کنترلر مربوط به خود ارسال نموده و درصورت داشتن دسترسی درب باز خواهد شد.برخی از مشخصات اولیه این تجهیزات نیز به شرح ذیل می باشد:

• پشتیبانی از تکنولوژی Mifare و iClass
• داشتن IP66 به منظور استفاده در فضاهای بیرونی
• وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف دستگاه
• عدم وجود رله و پورت های ورودی/خروجی بر روی دستگاه(به منظور افزایش امنیت ،رله ها می بایست بر روی کنترلر قرار گرفته باشند)
• امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
• ذخیره رخدادها در صورت قطعی شبکه در کنترلر مربوطه
• عملکرد عادی (باز شدن درب بر اساس دسترسی ها) در صورت قطعی شبکه کنترلر مربوطه
• دارای استاندارد ایمنی UL294
• امکان خواندن اطلاعات تگ (حتی مربوط به تجهیزات/قفل های آفلاین) و ارسال آن به کنترلر

شکل 1- دستگاه احراز هویت کابلی

کنترلرهای سیستم کنترل تردد

کنترلر آنلاین تحت شبکه
کنترلر آنلاین تحت شبکه دارای تعدادی پورت ورودی و تعدادی پورت خروجی جهت اتصال دستگاه های احراز هویت و قفل های مختلف می باشد. با توجه به آنلاین بودن این کنترلر،تمام رخدادها و تغییرات ما بین نرم افزار و تجهیزات درب مربوطه به لحظه تبادل خواهند شد.این کنترلر برای ارتباط بین نرم افزار سیستم کنترل تردد و کنترلرهای آنلاین RS485 نیز مورد استفاده قرار می گیرند.برخی از مشخصات این دستگاه به شرح ذیل می باشند:

• حداقل دارای 4 رله خروجی برای دستور دادن به قفل ها و سیستم های دیگر
• حداقل دارای 4 ورودی برای دریافت سیگنال از سیستم های دیگر و یا سنسورها
• دارای سنسور برای بررسی وضعیت درب کنترلر
• دارای پورت شبکه RJ45
• امکان آدرس دهی بدون نیاز به نرم افزار و از طریق مرورگر
• دارای استاندارد ایمنی UL294
• ذخیره رخدادها در صورت قطعی شبکه
• عملکرد عادی (باز شدن درب بر اساس دسترسی ها) در صورت قطعی شبکه
• ارتباط با کنترلر های دیگر از طریق RS485

شکل 2- کنترلر تحت شبکه

کنترلر آنلاین RS485

کنترلر آنلاین RS485 دارای تعدادی پورت ورودی و تعدادی پورت خروجی جهت اتصال دستگاه های احراز هویت و قفل های مختلف می باشد. این کنترلر به  واسطه ارتباط با کنترلر آنلاین تحت شبکه توسط پورت RS485 ، تمام رخدادها و تغییرات را به نرم افزار سیستم کنترل تردد انتقال خواهد داد.برخی از مشخصات این کنترلر به شرح ذیل می باشند:

• حداقل دارای 4 رله خروجی برای دستور دادن به قفل ها و سیستم های دیگر
• حداقل دارای 4 ورودی برای دریافت سیگنال از سیستم های دیگر و یا سنسورها
• دارای سنسور برای بررسی وضعیت درب کنترلر
• دارای پورت RS485 جهت ارتباط با کنترلر تحت شبکه
• دارای استاندارد ایمنی UL294
• ذخیره رخدادها در صورت قطعی شبکه
• عملکرد عادی (باز شدن درب بر اساس دسترسی ها) در صورت قطعی شبکه
• ارتباط با کنترلر های دیگر از طریق RS485

شکل 3- کنترلر RS485

برد ورودی/خروجی
برد رله ورودی/خروجی سیستم کنترل تردد برای مدیریت ارتباط با سیستم های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. ارتباط با آسانسور مهم ترین کاربرد این قطعه می باشد.در واقع با استفاده از این قطعه می توان دسترسی افراد به طبقات از طریق آسانسور را مدیریت و کنترل نمود.برخی از مشخصات این دستگاه نیز به شرح ذیل می باشند:

• دارای حداقل 8 رله خروجی برای مدیریت تردد 8 طبقه
• دارای حداقل 4 پورت ورودی
• دارای سنسور برای بررسی وضعیت درب کنترلر
• دارای پورت RS485 جهت ارتباط با کنترلر تحت شبکه
• دارای استاندارد ایمنی UL294

شکل 4 – برد ورودی و خروجی