23
مرداد

اجرای صحیح ساپورت مطابق با NFPA

یکی از مهمترین اجزای هر سیستم لوله کشی ساپورت می باشد که در خصوص لوله کشی سیستم های اطفاء حریق اهمیت این موضوع دوچندان میگردد چرا که قابلیت استفاده از سیستم بعنوان اصلی ترین عامل حفظ ایمنی و امنیت ساختمان پس از حوادثی چون زلزله می بایست وجود داشته باشد. در حالت متداول برای ساپورت رایزر سیستم اطفاء آبی از نبشی و کرپی و بصورت ساخت و مونتاژ کارگاهی استفاده گردیده است که از نگاه مهندسی اجرایی فاقد عملکرد حداکثری بر اساس ضوابط و دستورالعملهای بین المللی همچون NFPA می باشد.

ساپورت ها، براکت ها و کلمپ ها وظیفه انتقال نیروی عمودی (وزن) و نیروهای جانبی مؤثر بر سیستم را به سازه ساختمان دارند. همچنین ساپورت ها بطور کلی می بایست از حرکات مضاعف جلوگیری و سیستم لوله کشی را در جای خود مستحکم و ایمن نگاه دارند.

موارد ذیل در جهت تشخیص نوع و درک ضوابط ملاک عمل طراحی ساپورت رایزر (تصویر 1) سیستم اطفاء حریق آبی حائز اهمیت می باشد:

• در ساختمان های چند طبقه، ساپورت های رایزری می بایست در پایین ترین طبقه، در هر یک طبقه در میان، بالا و پایین انحراف مسیر ها و در بالای رایزر در نظر و نصب گردد.
• ساپورت های نصب شده در بالای پایین ترین طبقه در صورت استفاده از اتصالات انعطاف پذیر می بایست از استحکام کافی جهت جلوگیری از حرکت سیستم لوله کشی برخوردار باشند.
• حد اکثر فاصله بین ساپورت ها 7-6 متر می باشد.
• رایزرها می بایست در قسمت انشعابات افقی در فاصله حداکثری 61 سانتیمتری مرکز رایزر توسط کلمپ و یا آویز ساپورت گردند.
• اجرای ساپورت رایزر و استفاده از کلمپ های رایزری و اتصال آن توسط مجموعه ای از پیچ ها ممنوع است.
• اتصال رایزر کلمپ ها به دیوار (سازه) با استفاده از پیچ متری (راد) در وضعیت افقی جهت رایزر لوله های عمودی ممنوع می باشد.
• در قسمتی که رایزرها از زمین ساپورت ها گرفته می شوند، ساپورت های زمینی می بایست به عنوان اولین سطح ساپورت در نظر گرفته شوند.
• در قسمتی که رایزر ها انحراف مسیر یا نقطه ای که شروع رایزر از زمین نباشد؛ اولین سقف بالای انحراف مسیر می بایست به عنوان اولین سطح ساپورت در نظر گرفته شوند.

موارد فوق از مهمترین و پایه ای ترین ضوابط طراحی و اجرای ساپورت های رایزری می باشند. لذا جهت اجرای سیستم ایمن، طراحی مناسب و یکپارچه توسط تیم مجرب از مهمترین عوامل موفقیت در اجرای پروژه های زیرساخت می باشد